Den styrkede pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i Firkløveret og har til formål at understøtte børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Det pædagogiske personale skal invitere børnene til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring. Personalet skal give børnene medbestemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver.

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt med spørgsmål og udfordringer. Børns læring fremmes af at turde begå fejl, famle, slå sig og slippe fantasien løs.

Den styrkede pædagogiske læreplan - kort fortalt til forældre:

 

Vil du vide mere om rammer og indhold for den styrkede pædagogiske læreplan kan du læse mere i publikationen: